Veiligheid

Sociaal Team Asten ondersteunt inwoners zodat er voor iedereen een veilige woon- en leefomgeving is. Bij wie kunt u terecht?

Geen spoed, wel politie

  • Geen spoed, maar wel contact met de politie nodig? Bel dan 0900-8844. Via dit nummer kunt u ook rechtstreeks bellen met de wijkagent in uw wijk. Kijk op www.politie.nl voor meer informatie.
  • Kom langs bij sociaal team Asten, het politiebureau (Planker 20) of bij het inloopuur in De Stip (Boletenplein 25): dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 - 11.30 uur.
  • Of stuur via Twitter rechtstreeks een bericht aan de wijkagent: www.twitter.com/BrigadierAsten3.  
  • Of bekijk de informatie over de wijkagenten op deze website.

Spoed en anoniem melden

Meldpunt bezorgdheid

  • Voor alle andere zaken waar u zorgen over hebt, kunt u terecht bij het meldpunt bezorgdheid. Bijvoorbeeld het verwaarlozen van huisdieren, vereenzaming, mensen die zichzelf of hun woonomgeving vervuilen. Maar ook voor mensen met psychiatrische problemen of een verslavingsproblematiek.
  • U kunt uw melding online doorgeven op de website van de gemeente Asten of telefonisch (0493) 671 212.
  • Na uw melding onderzoekt de gemeente de situatie en neemt daar waar nodig stappen. 
  • U kunt uw melding anoniem doen.

Huiselijk geweld en kindermishandeling