Carnaval

Straten vol prachtig uitgedoste mensen, praalwagens, optochten en dweilorkesten – carnaval is een groot feest dat voornamelijk in Limburg en Brabant gevierd wordt. Regionaal worden er verschillende vormen van carnaval gevierd.

Wat wordt er gevierd?

Carnaval is van oorsprong een katholiek feest waarvan ze denken dat het lang geleden een heidens midwinterfeest zou zijn geweest. Het vindt plaats op de drie dagen voor de vastentijd. Tijdens deze drie dagen wordt er veel gegeten en gedronken. Na carnaval wordt er 40 dagen gevast tot Eerste Paasdag. Dit staat symbool voor de 40 dagen die Jezus in de woestijn doorbracht. De meeste carnavalsvierders vasten daarna niet echt 40 dagen. Carnaval is meer een opzichzelfstaand feest geworden.

Feestvieren

Tijdens de drie feestdagen krijgt Prins Carnaval ‘de macht’ over de stad in handen. Iedere feestvierder verkleedt zich op een originele en leuke manier. Carnavalsverenigingen maken grote praalwagens en rijden in optochten door de straten. Het verkleden en de praalwagens staan vaak in het teken van een bepaald thema of motto. Meestal zijn er ook speciale kinderoptochten.

Eten en drinken

Carnaval staat in het teken van eten en drinken voor de vastentijd. De meeste feestvierders nemen dit vrij letterlijk. Er wordt dan ook vaak erg veel alcohol gedronken. Als je kind hier nog te jong voor is, zie dan toe op wat het drinkt en maak daar ook duidelijke afspraken over.

Wanneer is het carnaval?

Carnaval vindt niet plaats op een vaste datum, want het hangt af van wanneer Pasen gevierd wordt. Minimaal 40 dagen voor Pasen wordt carnaval gevierd. Dat is meestal in februari of begin maart.

 

Goedgekeurde informatie Stichting Opvoeden