Een school kiezen

Als je kind voor het eerst naar de basisschool gaat of als je een nieuwe school zoekt, bijvoorbeeld omdat je gaat verhuizen, kun je kiezen uit verschillende vormen van onderwijs.

Schoolsoorten

Er zijn drie typen scholen, waaronder de openbare school, de bijzondere school en de algemeen bijzondere school.

  • Openbare scholen geven geen les vanuit een levensbeschouwelijke of godsdienstige overtuiging. Alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, zijn welkom op deze scholen.
  • Confessioneel bijzondere scholen geven les vanuit een levensbeschouwelijke of godsdienstige overtuiging. Een voorbeeld is een christelijke basisschool.
  • Algemeen bijzondere scholen gaan uit van een onderwijskundige visie. Een voorbeeld is een jenaplanschool.

Onderwijsmethode

In Nederland is er vrijheid van onderwijs. Dit betekent dat de manier van lesgeven per school anders kan zijn. Die kan bijvoorbeeld opgebouwd zijn volgens bepaalde opvoedings- en onderwijsmethoden, zoals Montessori, Jenaplan, Dalton of Freinet. Natuurlijk stelt de overheid wel een aantal kwaliteitseisen aan scholen. De onderwijsinspectie controleert of alle basisscholen daaraan voldoen.

De vensterschool en de brede school zijn schoolsoorten die veel samenwerken met andere organisaties en instellingen die veel met de ontwikkeling van kinderen en onderwijs te maken hebben.

Een goede keuze maken

Om een goede keuze te maken kun je jezelf de volgende vragen stellen:

  • Welk soort onderwijs past het best bij je kind?
  • Zoek je een school met een bepaald geloof of juist niet? Openbare scholen zijn niet gebonden aan een godsdienst of overtuiging, bijzondere scholen wel.
  • Hoe ver ligt de school van jullie huis?
  • In wat voor buurt staat de school? Hoe is het verkeer rondom de school?
  • Is de school goed lopend, met de fiets of met de auto te bereiken?
  • Is er een buitenschoolse opvang? Hoe ver ligt die van de school af?

Voor kinderen is het leuk als ze in hun eigen buurt naar school gaan, want dan kunnen ze gemakkelijker na school met klasgenootjes spelen. Op de website van een school vind je meer informatie over de school en over de dingen die ze voor de kinderen organiseren.

Ben je op zoek naar scholen of wil je scholen met elkaar vergelijken? Kijk dan op Scholenopdekaart.nl.

 

Goedgekeurde informatie Stichting Opvoeden