Slechte cijfers

Sommige kinderen hebben op school moeite met de leerstof. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat het niveau of het tempo te hoog is, of door andere leerproblemen, zoals concentratieproblemen.

Hoe kun je zelf je kind helpen?

Als je kind slechte cijfers haalt, kan het zijn dat de leerkracht extra huiswerk meegeeft om de achterstand weg te werken. Natuurlijk kun je als ouder je kind daarbij helpen. Het is daarnaast ook verstandig om contact te houden met de leerkracht. De thuissituatie en hoe je kind zich thuis gedraagt, kunnen namelijk oorzaken zijn van de slechte resultaten op school.

Hoe kan de leerkracht je kind helpen?

Scholen houden de ontwikkeling van hun leerlingen nauwkeurig in de gaten. Dit doen ze door middel van testen, observaties en het leerlingvolgsysteem. Deze informatie mag je als ouder ook inzien. Wanneer de leerkracht een leerachterstand ontdekt bij je kind, kan hij hier snel op inspringen door je kind bijvoorbeeld meer individueel te begeleiden.

Blijven zitten

Je kind blijft niet zomaar zitten. De meeste scholen zullen altijd proberen om kinderen te begeleiden en te helpen om een achterstand weg te werken, bijvoorbeeld met remedial teaching. Als je kind toch achterblijft bij zijn of haar leeftijdsgenootjes en er geen andere oplossing is, zou je kind een jaar over kunnen doen. Overleg dit goed met de leerkracht. In het uiterste geval kun je in dit overleg ook de mogelijkheden bespreken om je kind naar het speciaal onderwijs te laten gaan.