Tweetalig onderwijs

Tweetalig onderwijs kan op alle typen scholen in Nederland gegeven worden; op basisscholen, middelbare scholen, hogescholen en universiteiten.

Engelse lessen

In de meeste gevallen gaat het om onderwijs waarbij er in het Nederlands en in het Engels lesgegeven wordt. In Friesland zijn er zelfs basisscholen die in het Nederlands, Engels en Fries lesgeven. Dit noemen we drietalig onderwijs.

De Engelse lessen worden vrijwel altijd door leerkrachten gegeven die zelf Engels als moedertaal spreken. Op die manier leren de kinderen foutloos en accentloos Engels spreken. De lessen zijn zo veel mogelijk gericht op het natuurlijke ontwikkelingsproces van de kinderen.

Het doel van tweetalig onderwijs

Kinderen die het onderwijs in meerdere talen aangeboden krijgen, gaan soepeler om met taal en voelen zich zekerder in hun taalgebruik. Het doel is om de taalbeheersing van kinderen te vergroten, maar ook om ervoor te zorgen dat kinderen zich meer internationaal gaan oriënteren.

Toelatingseisen

Scholen waar tweetalig (of drietalig) onderwijs wordt gegeven, zijn vaak heel populair en werken met strenge toelatingseisen. Scholen kunnen die eisen zelf bepalen. Een toelatingseis voor het voortgezet tweetalig onderwijs op havo-niveau is bijvoorbeeld een Cito-toetsscore van minimaal 541. Daarnaast is de motivatie van je kind heel belangrijk. Je kind moet bijvoorbeeld op gesprek komen of een motivatiebrief schrijven.