De schoolbus

Sommige basisscholen hebben een schoolbus om kinderen op te halen en weer thuis te brengen. De schoolbus brengt en haalt meestal jonge kinderen tot en met groep 4 en soms ook oudere kinderen die ver weg wonen.

Ophalen en thuisbrengen

De chauffeur van de schoolbus haalt je kind ’s ochtends op, meestal op een vaste of afgesproken tijd. Wanneer de chauffeur je kind aan het eind van de schooldag weer thuisbrengt, zal hij blijven wachten tot hij zeker weet dat er een ouder thuis is om het kind op te vangen. Als er niemand thuis is, neemt hij je kind weer mee terug naar school.

Kosten voor de schoolbus

De schoolbus is in feite een extra service van de school. Het kan zijn dat de school een ouderbijdrage vraagt om de kosten van de schoolbus te kunnen dekken.