Geen studie of werk?

Jongeren onder de 27 jaar moeten werken of leren, dit heet ook wel de 'werkleerplicht'. Werkt of studeert je zoon of dochter niet? Dan komt hij of zij ook niet direct in aanmerking voor een bijstandsuitkering.

Aanmelden voor bijstand

De bijstandsuitkering heeft enkele voorwaarden. Op de website van de gemeente waar je zoon of dochter woont, staan de voorwaarden voor het ontvangen van een bijstandsuitkering. Op de website staat ook waar je zoon of dochter zich kan aanmelden.

De eerste vier weken: zoeken naar werk of een opleiding

Zodra je kind zich heeft aangemeld, moet je kind vier weken zoeken naar een opleiding of baan. Tijdens deze 'verkenningsfase' krijgt je zoon of dochter dus nog geen bijstand. De gemeente zal je zoon of dochter ook helpen bij het volgen van een opleiding of het vinden van een baan.

De gemeente bepaalt of je kind een uitkering krijgt

Als je kind na vier weken kan aantonen dat er geen werk is en dat hij of zij ook geen opleiding kan volgen, beslist de gemeente of je zoon of dochter een uitkering krijgt.

Heeft je kind nog geen startkwalificatie?

Jongeren hebben een kwalificatieplicht tot hun achttiende jaar. Dit betekent dat je zoon of dochter een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2) behaald moet hebben. Dit heet ook wel een startkwalificatie. Kijk op Rijksoverheid.nl waarom jouw zoon of dochter een startkwalificatie moet hebben.