Levensbeschouwing

Levensbeschouwing is een visie op het leven: wat het leven betekent, wat de waarde ervan is en hoe het geleefd zou moeten worden.

Levensbeschouwing in de opvoeding

Je hebt in de opvoeding van je kind bewust of onbewust normen en waarden overgebracht. Je hebt je kind waarschijnlijk bepaalde overtuigingen meegegeven over religie, de natuur en over het milieu. Misschien wordt er in je gezin veel over politiek gesproken, misschien ook niet. Naast jouw inbreng hebben ook vrienden, school en media invloed. Je kind vindt hierin een eigen weg.

Probeer open te staan voor wat je kind denkt en vindt. Je zult steeds minder vanuit je rol als opvoeder met elkaar omgaan en steeds meer op gelijkwaardige basis.

 

Goedgekeurde informatie Stichting Opvoeden