Natuur en milieu

De natuur is onze leefomgeving. Dieren, planten, mensen, al het leven op aarde is afhankelijk van elkaar en van een goede luchtkwaliteit.

Planten zorgen voor schone lucht. Voor ons voedsel zijn we afhankelijk van wat de boer op zijn land verbouwt en wat de visser uit de zee vist. Daarom is het belangrijk om op een goede manier om te gaan met de natuur en het milieu.

Een schoon milieu

Een schoon milieu is belangrijk voor onze (directe) leefomgeving en onze gezondheid. Toch wordt het milieu vervuild, doordat er bijvoorbeeld afval op straat gegooid wordt, maar ook door te veel industriële uitstootgassen, broeikasgassen en kernafval.

Sommige jongvolwassenen houden zich nauwelijks met het milieu bezig, maar andere zijn heel milieubewust. Je kind kan bijvoorbeeld besluiten om vegetariër te worden.

Overheid en milieu

De overheid doet veel om het milieu te beschermen. Zo investeert de overheid in duurzame energie, zoals windenergie, zonne-energie en energie uit biomassa en aardwarmte. Daarnaast steunt de overheid hergebruik van producten en materialen, zodat de vuilnisbelten kleiner worden.

Afval scheiden

Afvalscheiding is belangrijk omdat het zorgt voor energie- en grondstoffenbesparing. Het is dus goed voor het milieu. Je kunt onder andere plastic, karton, papier, gft-afval en glas scheiden van al het overige afval. Kijk op de afvalwijzer wat in welke afvalbak hoort.

Milieutips voor thuis

  • Gooi geen afval op straat.
  • Schakel lampen en elektrische apparaten uit als je ze niet gebruikt.
  • Laat de kraan niet stromen.
  • Douch maximaal vijf minuten.
  • Pak eens wat vaker de fiets.
  • Was op lagere temperaturen.
  • Koop apparaten met energiezuinige labels.

 

Goedgekeurde informatie Stichting Opvoeden