Eerwraak

Eergerelateerd geweld is geweld uit naam van de eer van de man of de familie. Eerwraak komt voort uit een overtuiging dat de familie-eer moet worden gezuiverd wanneer die beschadigd is. Vooral meisjes en vrouwen worden slachtoffer van eergeweld, maar soms ook de man of jongen die de eer van de familie geschonden heeft.

Eergerelateerd geweld

Eergerelateerd geweld is een vorm van het recht in eigen hand nemen. Het is een eeuwenoud gebruik dat al bestond voordat de grote godsdiensten opkwamen. In traditionele gemeenschappen waar mannen de baas zijn, is de eer van de familie vaak een heel belangrijke zaak.

Koran verbiedt eerwraak

De Koran verbiedt dit soort geweld. Desondanks komen de extremere vormen van eergerelateerd geweld vooral voor in bepaalde gebieden van islamitische landen, bijvoorbeeld Pakistan, Egypte, Turkije, Tsjetsjenië, Irak en Afghanistan.

Vrouw als bezit

Eergeweld kom voort uit zeer traditionele opvattingen over de rol van mannen en vrouwen. Het komt erop neer dat de vrouw het bezit is van de man. Zij mag niet zelf haar huwelijkspartner kiezen. Haar kuisheid en seksuele gedrag worden gecontroleerd door haar mannelijke familieleden. Zij moet zich gedragen en kleden volgens de codes van de gemeenschap en mag geen aanstoot geven. Vaak is contact met mannen en jongens beperkt. Seks voor en buiten het huwelijk is strikt verboden.

Eerschending

Binnen deze traditionele groepen hebben mannen de plicht om de familie-eer te beschermen. In de praktijk komt dat neer op strenge controle op de vrouwen in hun familie. Is er sprake van eerschending, dan moet de man de eer publiekelijk zuiveren. De meerderheid van de migranten in Nederland keurt deze praktijken sterk af, maar toch vallen er jaarlijks nog veel slachtoffers.

Vormen van eergerelateerd geweld

Er zijn verschillende vormen van eergerelateerd geweld waarbij vrouwen worden vermoord, mishandeld, verstoten of gedwongen tot abortus. Verder komt het voor dat vrouwen worden gegijzeld, huisarrest krijgen, naar het land van herkomst worden gestuurd of worden gedwongen tot zelfmoord. In veel gevallen heeft de omgeving niet in de gaten wat er speelt. De daders voelen zich vaak gedwongen om dit geweld te plegen, omdat het in hun ogen een plicht is. Vaak zijn andere familieleden betrokken bij de voorbereidingen. Ook mannen kunnen slachtoffer worden.

Eerwraak voorkomen

Soms kan geweld voorkomen worden door intensieve bemiddeling van invloedrijke familieleden of bijvoorbeeld een imam. Ook speciaal daarvoor opgeleide sleutelpersonen uit migrantengemeenschappen kunnen die rol op zich nemen.