Impact op je leven

Als je kind krijgt met een beperking, stoornis of (chronische) ziekte heeft dit een enorme impact op je leven. Je hebt bewust of onbewust allerlei dromen en verwachtingen voor je kind. Dit beeld is nu anders en dat is verdrietig.

Boos en verdrietig

Het krijgen van een zorgintensief kind kan verschillende gevoelens oproepen. Misschien voel je je schuldig, omdat je teleurgesteld bent. Of je voelt je boos omdat jou dit moet overkomen. Deze gevoelens en emoties horen erbij. Gun het jezelf om teleurgesteld te zijn.

Emoties van familie en vrienden

Familie en vrienden kunnen ook teleurgesteld en verdrietig zijn. Misschien hadden zij net als jij verwachtingen die nu niet uitkomen. Bovendien zien ze het verdriet dat jij hebt als ouder. Als familie en vrienden je kunnen helpen met de zorg of het huishouden, zetten zij hun verdriet om in iets positiefs.

Aanvaardingsproces van je kind

De beperking, stoornis of ziekte heeft ook invloed op hoe het leven van je kind eruit ziet. Als je kind begrijpt wat er aan de hand is kan dit zorgen voor frustratie, boosheid en verdriet. Je kind kan leren om hier mee om te gaan. Misschien helpt het wel om te praten met lotgenoten.

In het hier en nu blijven

Door de ziekte, beperking of stoornis kun je bang zijn voor de toekomst. Kan je kind wel zelfstandig wonen? Kun je zelf wel blijven werken? Het kan helpen om zoveel mogelijk in het hier en nu te leven.

Goed voor jezelf zorgen

Met alle emoties en gevoelens die je hebt, is het belangrijk om goed voor jezelf te blijven zorgen. Neem kleine momenten voor jezelf en wees alert op stress-signalen.

 

Goedgekeurde informatie Stichting Opvoeden