Levensbeschouwing

Levensbeschouwing is een visie op het leven: wat het leven betekent, wat de waarde ervan is en hoe het geleefd zou moeten worden.

Levensbeschouwing in de opvoeding

Veel ouders zullen bewust of onbewust in hun opvoeding hun eigen normen en waarden laten doorschemeren. Als ouder geef je je kind waarschijnlijk bepaalde overtuigingen mee over religie, de natuur en over het milieu. Misschien wordt er in je gezin veel over politiek gesproken, misschien ook niet. Dit alles heeft invloed op kinderen, maar pubers gaan ook steeds meer zelf nadenken. Daarbij hebben vrienden, school en media ook invloed. Jongeren proberen hierin een eigen weg te vinden. Wanneer ze hun ouders ‘tegenspreken’ helpt dat om zelf te leren nadenken en een eigen mening te vormen. Probeer open te staan voor wat je kind denkt en vindt, en denk met je kind mee.