Multiculturele samenleving

Nederland is een land waar al heel lang mensen wonen met verschillende culturele achtergronden. In een multiculturele samenleving is het belangrijk dat iedereen ondanks de verschillen op een goede manier met elkaar omgaat.

Cultuur

Een multiculturele samenleving bestaat uit mensen uit verschillende landen met verschillende gewoonten, religies en achtergronden. Soms gaat het daarbij ook om mensen met een andere huidskleur. Samenleven gaat het best als alle inwoners van een land zich aan de wetten en regels van dat land houden en een aantal gezamenlijke normen en waarden hebben. In landen waar veel immigranten wonen, nemen deze immigranten vaak veel over van de cultuur van dat land. Daarnaast houden zij ook eigen gewoonten en gebruiken vast.

Multiculturele gezinnen

Er zijn in Nederland steeds meer multiculturele gezinnen. Wanneer twee mensen met een verschillende culturele achtergrond met elkaar gaan samenleven of trouwen, ontstaat er een multicultureel gezin.