Verblijfsvergunning

Buitenlanders die in Nederland willen komen of blijven wonen, zoals asielzoekers en immigranten, kunnen via de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een vreemdelingendocument aanvragen. Een onderdeel van dit document is de verblijfsvergunning.

Voorwaarden voor een verblijfsvergunning

Niet iedereen kan zomaar een verblijfsvergunning krijgen. Er is een aantal voorwaarden aan verbonden die onder meer te maken hebben met het land van herkomst, de verblijfsduur, de reden van verblijf, het inkomen en de leeftijd.

Verschillende typen vergunningen

  • Type 1: verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier.
  • Type 2: verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd regulier.
  • Type 3: verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel.
  • Type 4: verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd asiel.
  • Type EU/EER: verblijfskaart voor gemeenschapsonderdanen.

Reguliere verblijfsvergunning en asiel

Reguliere verblijfsvergunningen zijn bedoeld voor mensen die tijdelijk in Nederland willen studeren of werken, of mensen die hun gezin willen herenigen. Mensen die uit hun land weggaan omdat ze bijvoorbeeld vluchten voor oorlog, kunnen asiel aanvragen.

Bepaalde of onbepaalde tijd

Elke vreemdeling vraagt eerst een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd aan. Deze is meestal vijf jaar geldig. Daarna kan hij een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen of de Nederlandse nationaliteit aanvragen als de inburgering goed verlopen is. Iemand met de Nederlandse nationaliteit kan onder voorwaarden de oorspronkelijke nationaliteit behouden. Ook zijn er herkomstlanden, zoals Marokko en Griekenland, die niet toestaan dat iemand afstand doet van de oorspronkelijke nationaliteit.

Kinderen die in Nederland geboren worden

Als je kind een Nederlandse vader of moeder heeft, krijgt het automatisch de Nederlandse nationaliteit. Als je niet getrouwd bent, moet de vader zijn kind erkennen. Kinderen die geboren worden in Nederland en die derdegeneratiemigranten zijn (hun grootouders en hun ouders hadden hun hoofdverblijf in Nederland), krijgen de Nederlandse nationaliteit.

Verblijfsvergunning aanvragen met kinderen

Kinderen die samen met hun ouders een verblijfsvergunning aanvragen, worden samen met hun ouders beoordeeld, maar ze worden ook geregistreerd alsof ze hun eigen aanvraag hadden ingediend. Dit wordt geregistreerd als ‘minderjarig verzoek’.

Alleenstaande kinderen

Minderjarige kinderen die alleen asiel aanvragen, kunnen een verblijfsvergunning krijgen als de aanvraag goedgekeurd wordt. Als de aanvraag afgekeurd wordt, kunnen deze kinderen een verblijfsaanvraag indienen om tot hun achttiende in Nederland te mogen blijven.

Kijk ook eens bij:

  • IND.nl - verblijven in Nederland

 

Goedgekeurde informatie Stichting Opvoeden