Voortgezet onderwijs

Als kinderen voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan, gaat er een nieuwe wereld voor hen open. Voor jou als ouder verandert er ook heel wat!

Het voortgezet onderwijs biedt je kind de mogelijkheid zich optimaal voor te bereiden op een praktische vervolgstudie (middelbaar beroepsonderwijs) of het hoger onderwijs (hbo of wo).

Informeer jezelf over het voortgezet onderwijs

Het is goed om op de hoogte te zijn van alles wat er komt kijken bij het voortgezet onderwijs. De scholen geven informatie in hun schoolgids. Op speciale voorlichtingsavonden, op websites en in brochures en gidsen kun je veel over de scholen te weten komen. Soms hebben kinderen extra begeleiding nodig als er gedrags-, taal- of leerproblemen zijn.

Huiswerk en planning

Je kind heeft het vast druk op de middelbare school en doet daarnaast misschien aan sport of heeft een bijbaantje. In elk geval moeten middelbare scholieren huiswerk maken en leren voor proefwerken. Het is handig als je daar als ouder bij kunt helpen, al was het alleen maar voor de planning. Bovendien is het fijn voor je kind als je belangstelling toont.

Contact met de middelbare school

Als ouder heb je minder contact met de middelbare school dan vroeger met de basisschool van je kind. Toch is het goed om als ouder zelf betrokken te zijn waar dat kan. Het helpt je kind als jij betrokken bent. Tips:

  • Ga naar de rapportbesprekingen.
  • Maak kennis met de mentor van je kind. Zo kun je in elk geval af en toe te weten komen hoe je kind het op school doet.
  • Ga naar de ouderavonden. Ook dat is een manier om de schoolomgeving beter te leren kennen.
  • Om goed te weten wat er op school gebeurt, kun je eventueel een keer helpen op school. Je kunt ook lid worden van de ouderraad of de medezeggenschapsraad.

Passend onderwijs

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig en soms ook aangepast lesmateriaal. Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan deze leerlingen wordt georganiseerd.

 

Goedgekeurde informatie Stichting Opvoeden