Brugklas en onderbouw

Officieel heten de eerste jaren van het voortgezet onderwijs ‘de onderbouw’.

Waar begint je kind?

Sommige scholen kijken in een brugperiode welk onderwijs het meest geschikt is voor je kind. Andere scholen plaatsen kinderen meteen in de brugklas van een bepaald soort onderwijs. Ze geven wel de kans naar een ander soort onderwijs over te stappen.

Brugperiode bij vmbo, havo en vwo

In het vmbo beslaat de onderbouw de eerste twee leerjaren. Op de havo en het vwo zijn dit de eerste drie leerjaren. Scholen kunnen beslissen welke vakken zij in die periode geven. De overheid heeft vastgesteld wat leerlingen aan het eind van de onderbouw moeten beheersen. Dat zijn de kerndoelen voor Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde, mens en natuur, mens en maatschappij, kunst en cultuur, bewegen en sport.

In de onderbouw krijgen alle leerlingen in principe dezelfde vakken. Daarna kiezen ze een profiel voor de bovenbouw.

 

Goedgekeurde informatie Stichting Opvoeden