Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Adviesraad Sociaal Domein Asten

Hoe vaak praten wij als inwoners over zaken die in Asten zich afspelen en ons bezig houden?

Naar onze ervaring is dat vaak. We spreken erover met elkaar in ons gezin, op het werk, bij de vereniging, met vrienden, of bij de buren.

Aanleiding kan zijn: berichten in de pers, of uit de omgeving. Voorbeelden kunnen zijn, berichten over discriminatie of onveiligheid in de leef en woonomgeving. Vragen ons soms af, waarom veranderingen die ingezet moeten worden zolang moeten duren. 
We hebben vragen over ingewikkelde voorzieningen en waarom kom ik daarvoor niet in aanmerking. Hoe werkt het als ik een aanvraag wil doen voor een bepaalde voorziening? Wat is bijvoorbeeld een keukentafelgesprek en hoe werkt het wat betreft voorzieningen en  eigen bijdragen?  Waarvoor kan ik terecht als mantelzorger? 

Het blijft vaak bij vertellen, mopperen en discussiëren over..… maar helaas het kenbaar maken of aankloppen bij instanties waar het thuis hoort, komt er vaak niet van. Ook weten we niet altijd waar we terecht kunnen met onze vragen. 

Hieraan willen we als nieuwe “Adviesraad Sociaal Domein Asten” iets doen!!  Wij horen juist graag jullie discussie, gemopper, vragen, zorgen, tips. Vanaf 1 januari 2021 zijn wij actief. 
Zonder uw mening, verhaal en tips kunnen we niets. We gaan het samen doen en dit samen doen is juist belangrijk. We gaan niet voor het individu aan de slag, maar voor een gemeenschappelijke groep. Wanneer er van meerdere Astense inwoners dezelfde opmerkingen binnen komen, dan is het onze beurt! De adviesraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over beleid m.b.t. het sociaal domein zoals WMO, Wonen Maatschappelijke zorg, Jeugdhulp, Werk Inkomen Arbeidsmarkt, Gezondheidsbeleid, Passend onderwijs, Vrijwilligerswerk ect. Ieder van ons krijgt met enkele van deze levens onderwerpen te maken en dat valt soms niet mee.
We gaan jullie gemeenschappelijke belangen bekijken, bediscussiëren, doorverwijzen en waar mogelijk een advies uitbrengen naar de gemeente Asten. 

Dus als u voortaan uw opmerking-vraag-tip-ergernis-overdenking aan ons door kunt geven, kunnen we als inwoners van Asten allemaal meedoen.
Heel simpel: Wij zijn te vinden op www.adviesraadsociaaldomeinasten.nl  Bezoek ons! Daar vindt u ook een contactformulier om uw signalen aan ons door te geven. 
Als Adviesraad willen we regelmatig gaan publiceren, zodat u de meningen van de Astense inwoners en adviesraad kan volgen.

Samen Doen! De Adviesraad Sociaal Domein Asten vormt een brug tussen u als burger en de gemeente.