Veiligheid en leefbaarheid

Sociaal Team Asten ondersteunt inwoners zodat er voor iedereen een veilige en leefbare woon- en leefomgeving is. Bij wie kun je terecht?

Geen spoed, wel politie

Spoed en anoniem melden

Meldpunt bezorgdheid

  • Voor alle andere zaken waar je zorgen over hebt, kun je terecht bij het meldpunt bezorgdheid. Bijvoorbeeld het verwaarlozen van huisdieren, vereenzaming, mensen die zichzelf of hun woonomgeving vervuilen. Maar ook voor mensen met psychiatrische problemen of een verslavingsproblematiek.
  • Je kunt je melding online doorgeven op de website van de gemeente Asten of telefonisch (0493) 671 212.
  • Na jouw melding onderzoekt de gemeente de situatie en neemt daar waar nodig stappen. 
  • Je kunt je melding anoniem doen.

Huiselijk geweld en kindermishandeling