Over deze website en privacy

 • Gemeente Asten is verantwoordelijk voor de inhoud op deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden.
 • Komt u documenten of pagina’s tegen die volgens u onjuiste of verouderde informatie bevatten, dan stellen wij uw reactie op prijs.
 • De gemeente Asten heeft een e-mailgedragslijn waarin staat beschreven hoe we omgaan met e-mail
 • Als iets niet werkt, is er mogelijk een technische storing. Laat het ons weten, dan proberen we het zo snel mogelijk te verhelpen.
 • Vragen stellen of reageren op deze website kan via e-mail: gemeente@asten.nl

Privacy: wat gebeurt er met uw gegevens?

 • Het Sociaal Team van de gemeente Asten verwerkt de persoonsgegevens die nodig zijn om haar taak goed uit te kunnen voeren. Deze taak valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatiewet, Jeugdwet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Wij doen dit voor de gemeente Asten en daarom valt alles wat wij met uw persoonsgegevens doen formeel onder de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders.
 • Gegevens die we van u ontvangen, gebruiken we alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Uw gegevens worden niet vastgelegd als wij u kunnen helpen met alleen informatie en advies. Wanneer informatie en advies niet voldoende is, volgt er een afspraak met u. De medewerker kan u dan vertellen wat we met uw gegevens doen, waar deze worden vastgelegd en wie daar inzage in heeft.
 • We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is of zolang als moet van de wet. We geven uw persoonsgegevens niet aan anderen zonder dat u vooraf toestemming heeft gegeven. Uitzondering hierop is wanneer wij hiertoe wettelijk bevoegd of verplicht zijn. Persoonlijke informatie behandelen we altijd vertrouwelijk en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Als inwoner heeft u een aantal rechten zodat u het gebruik van uw persoonsgegevens door het Sociaal Team kunt controleren. U heeft recht op informatie, inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Als u dat wilt, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.
 • Gemeente Asten werkt voor de uitvoering van de Wmo, Jeugdzorg en Bijzondere Bijstand, Minimabeleid en Schulddienstverlening samen met de gemeenten Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren in de organisatie Gemeenschappelijke Regeling (GR) Peelgemeenten. Voor de taakuitvoering worden door de GR Peelgemeenten persoonsgegevens verwerkt.

Cookies op www.sociaalteam-asten.nl

 • Deze website maakt gebruik van cookies.
 • We gebruiken cookies om de website goed te laten werken, bijvoorbeeld om uw voorkeuren te onthouden of om te onthouden of u een enquête al hebt ingevuld.
 • Via Google Analytics houden we statistieken bij over welke pagina’s u bezoekt, hoe lang u op iedere pagina van sociaalteam-asten.nl blijft, hoe u op de website bent gekomen en waar u op klikt wanneer u gebruik maakt van de website. We bewaren geen persoonlijke informatie (bijvoorbeeld uw naam of adres), zodat bovenstaande informatie niet gebruikt kan worden om erachter te komen wie u bent. De gemeente gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.
 • Als u geen cookies wilt, kunt u uw browser laten aangeven wanneer een website cookies probeert te plaatsen. Ook is het mogelijk in te stellen dat uw browser cookies automatisch afwijst. Kijk voor de werkwijze in de Helpfunctie van uw browser.