Veiligheid

Sociaal Team Asten ondersteunt inwoners zodat er voor iedereen een veilige en leefbare woon- en leefomgeving is. Bij wie kunt u terecht?

Geen spoed, wel politie

Spoed en anoniem melden

Meldpunt bezorgdheid

  • Voor alle andere zaken waar u zorgen over hebt, kunt u terecht bij het meldpunt bezorgdheid. Bijvoorbeeld het verwaarlozen van huisdieren, vereenzaming, mensen die zichzelf of hun woonomgeving vervuilen. Maar ook voor mensen met psychiatrische problemen of een verslavingsproblematiek.
  • U kunt uw melding online doorgeven op de website van de gemeente Asten of telefonisch (0493) 671 212.
  • Na uw melding onderzoekt de gemeente de situatie en neemt daar waar nodig stappen. 
  • U kunt uw melding anoniem doen.

Huiselijk geweld en kindermishandeling