Financiële ondersteuning

 • Sociaal Team Asten heeft vele regelingen voor mensen met een laag inkomen.
 • Meer informatie vind je in de infobladen per regeling. Je kunt ook zelf een aantal regelingen aanvragen via de aanvraagformulieren. Of bekijk de folder met alle regelingen voor mensen met een laag inkomen. (PDF, 403 kB) 
 • Neem contact op met Sociaal Team Asten voor hulp bij het invullen van de formulieren.
 • We komen ook op afspraak bij je thuis langs voor meer uitleg over de regelingen die voor jou van toepassing zijn.

Collectieve aanvullende verzekering (CAV)

 • Als je je aanvullend wilt verzekeren, krijg je een groot deel van de extra premie vergoed.
 • Door een uitgebreider pakket ben je beter verzekerd en heb je minder eigen kosten.
 • Wil je meer weten over het afsluiten van deze verzekering, kijk hiervoor dan op de pagina Collectieve aanvullende verzekering.

Bibliotheekpas

 • Je kunt voor € 12,- een jaar lid worden van de bibliotheek.
 • Heb je een inkomensverklaring ontvangen? Neem die dan samen met je identiteitsbewijs mee naar de bibliotheek, dan wordt je abonnement meteen geregeld.
 • Vragen? Of een bibliotheekpas aanvragen? Dan kun je terecht bij de receptie van Sociaal Team Asten in de Beiaard. Wij helpen je graag verder!

Bijzondere bijstand

 • Als je kosten maakt die uitzonderlijk, individueel en noodzakelijk zijn, kun je deze vergoed krijgen.
 • Bijvoorbeeld rechtsbijstand, bewindvoeringskosten, bepaalde reiskosten.
 • Infoblad Bijzondere bijstand
 • Een aanvraag voor Bijzondere bijstand doe je direct bij Senzer. Bekijk de aanvraagformulieren voor Bijzondere bijstand op de website van Senzer.

Regeling Meedoen

 • Een jaarlijkse bijdrage voor kinderen tot 18 jaar, bedoeld voor deelname aan de maatschappij (voorheen heette dit BRMP).
 • Bijvoorbeeld een uitstapje, schoolkamp, theaterbezoek, lidmaatschap van een vereniging.
 • Voor kinderen van 4 tot 18 jaar is er een extra bijdrage.
 • Infoblad Regeling Meedoen (PDF, 253 kB) 
 • Vraag de Regeling Meedoen online aan met DigiD. Of print het Aanvraagformulier Regeling Meedoen (PDF, 186 kB)  en lever het in bij Sociaal Team Asten.
 • In het voorjaar van 2020 is de Regeling Meedoen aangepast en is de bijdrage voor alle volwassenen vervallen.

Individuele inkomenstoeslag

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

 • Als je een minimum inkomen hebt en weinig eigen vermogen, dan kun je kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen aanvragen.
 • Deze regeling geldt ook voor de zuiveringsheffing en de watersysteemheffing van de Belasting Samenwerking Oost-Brabant (BSOB).
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen vraag je direct aan bij de BSOB.

Sport- en cultuurvoucher

Studietoeslag

 • Individuele studietoeslag voor studenten met een beperking.
 • Studenten met een beperking waardoor ze niet of moeilijk een bijbaan kunnen hebben naast hun studie, kunnen een beroep doen op deze toeslag.
 • Infoblad Individuele studietoeslag (PDF, 210 kB) 
 • Een aanvraag voor individuele studietoeslag doe je direct bij Senzer. Bekijk de aanvraagformulieren voor Bijzondere bijstand op de website van Senzer.

Meer weten?

 • Wil je weten of je in aanmerking komt voor een of meerdere regelingen, neem dan contact op met Sociaal Team Asten.
 • telefoonnummer (0493) 671 234

Bekijk ook