Financiële ondersteuning

 • Sociaal Team Asten heeft vele regelingen voor mensen met een laag inkomen.
 • Meer informatie vind je in de infobladen per regeling. Je kunt ook zelf een aantal regelingen aanvragen via de aanvraagformulieren.
 • Neem contact op met Sociaal Team Asten voor hulp bij het invullen van de formulieren.
 • We komen ook op afspraak bij je thuis langs voor meer uitleg over de regelingen die voor jou van toepassing zijn.

Bijzondere bijstand

 • Als je kosten maakt die uitzonderlijk, individueel en noodzakelijk zijn, kun je deze vergoed krijgen.
 • Bijvoorbeeld rechtsbijstand, bewindvoeringskosten, bepaalde reiskosten.
 • Infoblad Bijzondere bijstand (PDF, 211 kB) 
 • Een aanvraag voor Bijzondere bijstand doe je direct bij Senzer. 
 • Bekijk de aanvraagformulieren voor Bijzondere bijstand op de website van Senzer.

Individuele inkomenstoeslag

Studietoeslag

 • Individuele studietoeslag voor studenten met een beperking.
 • Studenten met een beperking waardoor ze niet of moeilijk een bijbaan kunnen hebben naast hun studie, kunnen een beroep doen op deze toeslag.
 • Infoblad Individuele studietoeslag (PDF, 210 kB) 
 • Een aanvraag voor individuele studietoeslag doe je direct bij Senzer. Bekijk de aanvraagformulieren voor Bijzondere bijstand op de website van Senzer.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

 • Als je een minimum inkomen hebt en weinig eigen vermogen, dan kun je kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen aanvragen.
 • Deze regeling geldt ook voor de zuiveringsheffing en de watersysteemheffing van de Belasting Samenwerking Oost-Brabant (BSOB).
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen vraag je direct aan bij de BSOB.

Collectieve aanvullende verzekering (CAV)

 • Als je je aanvullend wilt verzekeren, krijg je een groot deel van de extra premie vergoed.
 • Door een uitgebreider pakket ben je beter verzekerd en heb je minder eigen kosten.
 • Wil je meer weten over het afsluiten van deze verzekering, kijk hiervoor dan op de pagina Collectieve aanvullende verzekering.

Bibliotheekpas

 • Je kunt voor € 12,- een jaar lid worden van de bibliotheek.
 • Heb je een inkomensverklaring ontvangen? Neem die dan samen met je identiteitsbewijs mee naar de bibliotheek, dan wordt je abonnement meteen geregeld.
 • Vragen? Of een bibliotheekpas aanvragen? Dan kun je terecht bij de receptie van Sociaal Team Asten in de Beiaard. Wij helpen je graag verder!

Regeling Meedoen

 • Een jaarlijkse bijdrage voor kinderen tot 18 jaar, bedoeld voor deelname aan de maatschappij (voorheen heette dit BRMP).
 • Bijvoorbeeld een uitstapje, schoolkamp, theaterbezoek, lidmaatschap van een vereniging.
 • Voor kinderen van 4 tot 18 jaar is er een extra bijdrage.
 • Infoblad Regeling Meedoen (PDF, 253 kB) 
 • Vraag de Regeling Meedoen online aan met DigiD. Of print het Aanvraagformulier Regeling Meedoen (PDF, 187 kB)  en lever het in bij Sociaal Team Asten.
 • In het voorjaar van 2020 is de Regeling Meedoen aangepast en is de bijdrage voor alle volwassenen vervallen.

Sport- en cultuurvoucher

Meer weten?

 • Wil je weten of je in aanmerking komt voor een of meerdere regelingen, neem dan contact op met Sociaal Team Asten.
 • telefoonnummer (0493) 671 234

Bekijk ook