Hulp bij schulden

 • Hulp bij schulden is voor personen of gezinnen die zelf hun schulden niet meer kunnen betalen.

 • Lukt het je niet om uw schulden te betalen, dan kun je hulp vragen bij verschillende instanties. Neem contact op met het Sociaal Team Asten, dan verwijzen wij je door naar de juiste instanties.

Werkwijze

Afhankelijk van de financiële problemen volgt een passend vervolgtraject:

 • Onis Welzijn biedt:
  • Hulp bij het ordenen van je administratie en het aanvragen van voorzieningen.
  • Financiële thuisbegeleiding, dit stelt je in staat zelfstandig je financiële administratie uit te voeren.
  • Het aanpakken van schulden door samen afbetalingsregelingen af te spreken met de organisaties waarbij je schulden hebt.
  • Doorverwijzing naar samenwerkende Peelgemeenten in Deurne voor het starten van een schuldsaneringstraject.
  • Meer informatie over hulp bij schulden op de website van Onis Welzijn.
 • Infoblad Schulddienstverlening (PDF, 195 kB)