Wmo

Wmo: zorg en ondersteuning in Asten

  • De Wmo biedt ondersteuning bij zelfstandig wonen, meedoen in de samenleving en opvoeden
  • De Wmo biedt individuele ondersteuning, huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen in huis, uw vervoer, het ontmoeten van andere mensen en het aangaan van sociale contacten
  • Voor bijvoorbeeld poetshulp, een taxipas, een traplift, dagbesteding, een rolstoel of scootmobiel, boodschappendienst, maaltijdverzorging 
  • Met al uw vragen op het gebied van zorg en ondersteuning kunt u terecht bij het Sociaal Team Asten, telefoonnummer (0493) 671 234, e-mail: sociaalteam@asten.nl

Mantelzorg

  • Wilt u als mantelzorger een adempauze? Dan kunt u gebruikmaken van respijtzorg. Bekijk de folder over respijtzorg (PDF, 285 kB) 

Maatschappelijk werk

De maatschappelijk werkers van LEVgroep zijn onderdeel van het Sociaal Team Asten. U kunt er gratis en zonder verwijsbrief terecht voor informatie, advies, begeleiding en ondersteuning als u vragen hebt op maatschappelijk, psychosociaal en/of welzijnsgebied. Bijvoorbeeld:

  • Relatieproblemen met uw partner, uw kinderen, familie of anderen.
  • (Huiselijk) geweld in relaties.
  • Hoe om te gaan met depressiviteit, spanningen, langdurige ziekte of beperkingen. 
  • Problemen op het werk of met collega's.
  • Verwerken van ingrijpende gebeurtenissen, zoals overlijden van een dierbare, seksueel misbruik, discriminatie of mishandeling.

Alle maatschappelijk werkers gaan zorgvuldig om met uw gegevens en houden zich aan een privacyreglement.

Extra informatie