Energietoeslag over 2023 in december uitgekeerd

Huishoudens met een laag inkomen hebben ook dit jaar recht op een tegemoetkoming in de energiekosten. Die betaalt de gemeente Asten in de maand december uit.

Dat heeft na de Tweede Kamer nu ook de Eerste Kamer op 3 oktober 2023 besloten. De energietoeslag is € 800,00 per huishouden, omdat wij het extra bedrag van € 500 hebben toegevoegd aan de energietoeslag 2022. Dit is in april 2023 betaald. En dat betekent dat er voor de energietoeslag 2023 nóg een bedrag van € 800,00 beschikbaar is. 

Bent u bij ons bekend, ontvangt u het bedrag vanzelf

Als u op 1 oktober 2023 een uitkering voor levensonderhoud op grond van de Participatiewet, IOAZ, IOAW of Bbz of een minimaregeling ontvangt, krijgt u de energietoeslag 2023 automatisch op uw rekening. Dit doen we rond 19 december 2023.  

Voorwaarden

Kreeg u in 2022 de energietoeslag? Dan bekijken we of u in 2023 daar weer recht op heeft. Het Inlichtingenbureau checkt dit. Hoe lang de controle duurt, weten we niet precies. We verwachten dat dit in januari 2024 klaar is. Blijkt dat u er recht op heeft dan krijgt u het bedrag automatisch op uw rekening gestort. Aanvragen is dan dus niet nodig. Heeft u geen recht op de energietoeslag? Dan ontvangt u een schriftelijk bericht. 

Zelf aanvragen mogelijk vanaf 8 januari 2024

Krijgt u de energietoeslag niet automatisch omdat u niet bij ons bekend bent?  Dan kunt u vanaf 8 januari 2024 een aanvraag doen. We plaatsen later nog een bericht op de website van de gemeente en social media over hoe dit in zijn werk gaat.  

Let op: Jonger dan 21 jaar?

Dan is er geen recht op de energietoeslag. In de Wet energietoeslag 2023 staat dat jongeren van 18, 19 en 20 jaar hier geen recht op hebben. Deze wet kent wel een aparte regeling voor studenten waarvan de ouders niet kunnen bijspringen om de hogere energiekosten te betalen. Zij krijgen  een eenmalige tegemoetkoming van € 400,00 via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 

Geldzorgen?

Hebt u geldzorgen? Neem dan contact op met Onis Welzijn, tel. (0493) 44 12 34.
U kunt ook een email sturen naar info@oniswelzijn.nl. Kijk voor meer informatie op hun website.  Zij helpen u graag vrijblijvend verder om (grotere) problemen te voorkomen.