Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u de gemeentelijke belastingen niet of niet op tijd kunt betalen, kunt u bij Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) vragen om kwijtschelding, uitstel van betaling of een betalingsregeling.

 

Kijk op www.bs-ob.nl. Heeft u vragen hierover of wilt u weten of u gebruik kunt maken van deze hulp? Neem dan contact op met een medewerkere van het Sociaal Team Asten.