Werk en geldzaken

De gemeente Asten werkt samen met Onis Welzijn en Senzer voor alle hulpvragen die gaan over werk en geld.

Onis Welzijn

U kunt in uw leven te maken krijgen met geldzorgen, schulden of andere financiële zaken waar u vragen over heeft.
Onis Welzijn helpt u hiermee verder, in samenwerking met bijvoorbeeld een budgetcoach of schuldhulpverlener.

Senzer

Voor vragen over werk, bijstand en inkomen kunt u terecht bij Senzer.