Huiselijk geweld en kindermishandeling

Bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling kunt terecht bij Veilig Thuis.
Veilig thuis is een advies- en meldpunt voor iedereen.
U kunt er terecht als u zelf te maken hebt met een onveilige thuissituatie of als u zich zorgen maakt om een ander.

Bereikbaarheid

Telefoonnummer: (0800) 20 00
24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Bij direct gevaar: bel 112!

E-mail: info.helmond@veiligthuisob.nl

Website Veilig Thuis Oost-Brabant