Jeugdhulp

Alle kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Ouders en verzorgers spelen daarbij natuurlijk de belangrijkste rol. Als kinderen of jongeren (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben, kan Sociaal Team Asten hierbij helpen. 

Waar kan Sociaal Team Asten bij helpen?

 • Jeugd- en opvoedhulp
 • Geestelijke gezondheidszorg (Jeugd-GGZ)
 • Zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking
 • Jeugdbescherming
 • Jeugdreclassering
 • Aanpak van kindermishandeling

Wat doen de gezins- en jongerencoaches?

De gezins- en jongerencoaches van Sociaal Team Asten zijn professionals die antwoord geven op vragen van ouders en jongeren en advies geven. De gezins- en jongerencoach gaat zo veel mogelijk uit van de eigen kracht van de gezinsleden en hun netwerk. Als uw kind meer hulp nodig heeft dan alleen het beantwoorden van een vraag, volgt er een intakeprocedure en het opstellen van een plan. 

Eén gezin, één aanspreekpunt, één plan

Soms komen in een gezin meerdere problemen tegelijk voor. Denk daarbij aan financiële zorgen, werkloosheid, verslaving, problemen op school, relatieproblemen en ruzie of agressie in huis.
Hierdoor komen er soms meerdere hulpverleners over de vloer. Een gezin met meerdere problemen krijgt bij Sociaal Team Asten meestal één aanspreekpunt. Vaak is dit een gezins- en jongerencoach. 

In het plan geeft u als gezin eerst aan wat u zelf kunt doen om de problemen op te lossen. Soms kunnen ook mensen uit uw omgeving u helpen. De gezins- en jongerencoach werkt samen in een team met verschillende specialisten, een multidisciplinair team. Dit zorgt ervoor dat er goed wordt samengewerkt wordt met andere instanties om het gezin heen. 

Als het nodig is, kan de gezins- en jongerencoach specialistische hulp inzetten vanuit de jeugdwet bij een zorgaanbieder die een contract heeft met de gemeente of eventueel via een persoonsgebondenbudget (Pgb).
De gezins- en jongerencoach blijft betrokken als casusregisseur om samen met ouders en betrokkenen in de gaten te houden of de hulp het gewenste resultaat oplevert. 

Samenwerkingspartners

De gezins- en jongerencoaches werken samen met andere hulpverleners.

 • School waar het kind/de jongere les krijgt
 • Maatschappelijk werk
 • Schuldhulp
 • Dorpsondersteuners
 • Senzer
 • Veilig thuis
 • Politie
 • Jeugdbescherming
 • Gezinsvoogd
 • GGD
 • Huisartsen
 • Verloskundigen
 • Jongerenwerk (Onis Welzijn)
 • Zorgaanbieders
  Wilt u weten met welke zorgaanbieders de gemeente Asten contracten heeft afgesloten?
  Kijk dan op de Beschikbaarheidswijzer. Let op dat de zorgaanbieder actief is in de Peelgemeenten.