Crisis Jeugdhulp

Gedrag- en/of opvoedproblemen, gezinsproblemen en/of psychische problemen kunnen bij jeugd een crisissituatie veroorzaken.

Situaties waarbij wij u kunnen helpen:

  • Bij een plotseling ernstige ontregeling in de fysieke, sociale- en/of psychische gesteldheid van een kind en/of ouders.
  • Bij een crisis in een gezin bijvoorbeeld door kindermishandeling, seksueel misbruik, relatieproblemen en/of psychiatrische problemen van ouders.
  • Als adequaat handelen en acute inzet van vervolghulp noodzakelijk is om schade te voorkomen.

Bereikbaarheid Crisis Interventie Team

Telefoonnummer: 088 - 0666 987
24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar

Bij direct gevaar: bel 112!

Website Crisis Interventie Team

Wie kunt u wanneer bellen?

WanneerWieTelefoonnummerWebsite
Tussen 09.00 - 17.00 uurTeam Jeugd, Sociaal Team Asten0493 - 671 234 
Voor en na kantoortijdenCrisis Interventie Team (CIT)088 - 0666 987Crisis Interventie Team
Bij een jeugdbeschermingsmaatregelSpoed Eisende Zorg (SEZ)088  -0666 999Spoed Eisende Zorg
Bij psychiatrische crisiseigen huisarts Huisartsenhulp
Al in behandeling bij GGZeigen GGZ behandelaar  

 

Crisis Interventie Team (CIT)

Het Crisis Interventie Team (CIT) Zuidoost-Brabant is het aanspreekpunt voor jeugdigen en/of hun ouders die thuis of in de opvoeding een crisis ervaren waardoor het thuis onveilig is.
De situatie kan niet wachten!

Tijdens kantooruren kunt u ook contact opnemen met de betrokken gezins- en jongerencoach of een collega.
Buiten kantoortijd kunt u rechtstreeks contact opnemen met CIT. Het CIT is ook bereikbaar voor hulpverleners die een (dreigende) crisis signaleren in een gezin waar een jeugdige (tot 23 jaar) bij betrokken is.