Huishoudelijke ondersteuning

In principe bent u zelf, samen met uw huisgenoten, verantwoordelijk voor een schoon en leefbaar huis. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Kunt u de huishoudelijke taken niet meer (helemaal) zelf uitvoeren en is er niet genoeg hulp van anderen? Dan kunt u bij Sociaal Team Asten huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo aanvragen.

Maatwerk

Een aanvraag voor huishoudelijke ondersteuning is altijd maatwerk. Het is een aanvulling op wat u samen met uw huisgenoten kunt doen.
Een medewerker van Sociaal Team Asten bespreekt wat u zelf nog kunt doen en waarom andere huishoudelijke taken niet meer lukken. Er wordt samen gekeken naar wat uw partner, kinderen of anderen in uw sociale omgeving voor u kunnen doen. Ook bespreken we de mogelijkheid voor een particuliere hulp.

Het resultaat telt!

Als Sociaal Team Asten besluit dat u huishoudelijke ondersteuning krijgt, dan gaat het besluit over het eindresultaat (‘een schoon en leefbaar huis’).
Het ondersteuningsplan dat beschrijft wat er is afgesproken gaat niet over uren en minuten. De zorgaanbieder verleent de inzet die nodig is om het besluit van Sociaal Team Asten uit te voeren.

Schoon en leefbaar huis

We werken volgens het principe dat iedereen moet kunnen beschikken over een schoon en leefbaar huis.
Dat betekent:

 • Alleen schoonmaak van leefvertrekken
  • De vertrekken die in ieder geval meerdere keren per week in gebruik zijn: de woonkamer, slaapkamer, keuken, maximaal 1 badkamer en maximaal 2 toiletten en de aangrenzende hal/trap/overloop. 
   Andere ruimtes worden niet schoongehouden.
 • Geen buitenkant
  • Huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo is niet voor de buitenkant van het huis: tuin, schuur, stoep, ramen buitenkant.
 • Schoon
  • De woning moet zodanig schoon zijn dat het niet vervuilt. Dit kan betekenen dat de aanpak niet helemaal voldoet aan jouw persoonlijke
   verwachtingen. De inzet sluit wel aan bij jouw persoonlijke situatie, jouw mogelijkheden en beperkingen.
 • Leefbaar
  • Het begrip leefbaar staat voor opgeruimd en praktisch ingericht, bijvoorbeeld om vallen te voorkomen.

Hoe vaak schoon maken?

Een schoon en leefbaar huis wil niet zeggen dat iemand alle leefruimten wekelijks komt poetsen.
Hoe vaak het nodig is om een ruimte schoon te maken om het schoon en leefbaar te houden, hangt ook af van uw persoonlijke situatie, zoals uw gezinssamenstelling en gezondheid. Daarom is maatwerk nodig, want geen enkele situatie is hetzelfde.

Vakantie of ziekte van de huishoudelijke hulp

Als de huishoudelijke hulp er niet is, hoeft de zorgaanbieder niet altijd vervanging te regelen. Dan kan een poetsbeurt een keer vervallen of verschuiven.
Tussen twee poetsbeurten mogen maximaal twee aaneengesloten weken zitten. Is het in uw situatie niet verantwoord om een poetsbeurt over te slaan of uit te stellen? Dan moet de aanbieder voor een vervangende hulp zorgen.
In dat geval staan er in het ondersteuningsplan aanvullende afspraken over vervanging bij ziekte of vakantie van de hulp.

Aanvragen van huishoudelijke ondersteuning

 1. Medewerker Sociaal Team Asten 
  U laat bij Sociaal Team Asten weten dat er behoefte is aan hulp. Een medewerker komt dan bij u op bezoek en bespreekt wat er in uw geval nodig is aan ondersteuning.
  Het is goed om iemand te vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn. Iemand die u vertrouwt en uw situatie goed kent. U kunt ook kosteloos gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner.
  Krijgt u al Wmo huishoudelijke ondersteuning en is er een aanpassing van uw toekenning nodig? Dan volgt soms ook een bezoek door een Wmo-consulent.
 2. Welke zorgaanbieder? 
  Heeft de Wmo-consulent aangegeven dat u in aanmerking komt voor huishoudelijke ondersteuning? Dan kunt u zelf een zorgaanbieder kiezen. 
  Sociaal Team Asten heeft contracten met diverse zorgaanbieders.  
  Het is op het moment een landelijk probleem dat er weinig hulpen beschikbaar zijn. Dat geldt helaas ook voor onze regio. 
 3. Ondersteuningsplan van de zorgaanbieder 
  De zorgaanbieder maakt een afspraak met u voor een huisbezoek en stelt in overleg met u een ondersteuningsplan op. In het plan staat wat wordt schoongehouden: welke taken, in welke leefruimten, door wie en hoe vaak.
 4. Besluit 
  Sociaal Team Asten toetst of het opgestelde ondersteuningsplan voldoet aan de regels. Ook moet er alles in staan wat in uw persoonlijke situatie nodig is.
  Heeft Sociaal Team Asten het plan goedgekeurd? Dan ontvangt u het besluit en het bijbehorende ondersteuningsplan.