Mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment is een blijk van waardering voor uw inzet als mantelzorger. Iedere mantelzorger waarvan de zorgvrager in Asten woont, kan dit aanvragen. Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op de website van de gemeente Asten.
 

Vragen? Ga naar gemeente Asten

Telefoon: 0493 - 671 212
E-mail: gemeente@asten.nl

Website gemeente Asten