Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt ondersteuning waardoor mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en dat zij goed mee kunnen doen in de maatschappij.

De Wmo biedt hulp als u problemen heeft in uw dagelijks leven of bij het mee doen in de maatschappij. U kunt bijvoorbeeld problemen hebben om te reizen in de omgeving, om uw huis schoon te maken, met anderen om te gaan, uw huis te gebruiken of uw administratie te doen. We bekijken daarbij eerst wat u zelf kunt doen, samen met familie of bekenden. En we bekijken of er oplossingen zijn buiten de Wmo. Dat kan bijvoorbeeld maatschappelijk werk zijn of hulp via een andere wet. Als dat niet genoeg is, zijn er oplossingen via de Wmo. U kunt bijvoorbeeld geholpen worden met een poetshulp, een taxipas, een traplift, een rolstoel of een scootmobiel.

Hoe kan ik om hulp vragen?

  • U meldt bij Sociaal Team Asten dat u ondersteuning nodig heeft. DIt kan via telefoon, via de website, e-mail of door Sociaal Team Asten te bezoeken.
  • Er volgt een gesprek waarin breed wordt gekeken naar wat het probleem is en of er nog meerdere problemen zijn die het dagelijks leven belemmeren. Ook wordt er besproken welke oplossing het beste past. 
  • Afhankelijk van de uitkomst van het gesprek, wordt er een aanvraag voor hulp gedaan. 

Hulp nodig bij het gesprek?

Hebt u een gesprek over zorg en ondersteuning? Dan is de keuze aan u of u dit gesprek alleen voert of met de hulp van iemand anders. Dit kan een familielid, vriend of kennis zijn, maar u kunt ook gebruik maken van een onafhankelijk cliƫntondersteuner.

Zorg in natura of een persoonsgebonden budget?

U kunt uw ondersteuning op twee manieren krijgen:

  • Zorg in natura (zin): u ontvangt de ondersteuning van een zorgaanbieder die u zelf kiest.
  • Persoonsgebonden budget (pgb): u ontvangt budget via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) waarmee u zelf zorg inkoopt die past bij uw situatie. Hiervoor moet u veel zelf regelen. U of iemand uit uw eigen netwerk moet in staat zijn om uw pgb zelfstandig te beheren.

Lees meer over deze mogelijkheden op de pagina Zorg in natura of een persoonsgebonden budget?.

Eigen bijdrage

Voor de meeste vormen van ondersteuning betaalt u een eigen bijdrage. U betaalt uw eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor).
Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK.